Meld sak

Registrer din sak helt uforpliktende. Vi kontakter din motpart og det påløper ingen kostnad dersom motpart ikke ønsker å delta.

Privatperson
Velg dette dersom du selv er part i saken eller registrerer sak for en annen person som er part i saken, for eksempel en forsikringskunde, en klient eller lignende.
Velg dette alternativer dersom du registrerer sak for en privatperson eller selv er part i saken.
Virksomhet
Velg dette alternativet dersom du registrerer sak for en virksomhet, borettslag eller sameie som er part i saken.
Dersom du registrerer sak på vegne av en bedrift, et borettslag eller sameie.

Ønsker du å starte helt på nytt?

Ja
Nei